Over CIOFF®.BE

CIOFF®.BE - Conseil international des organisations des festivals de folklore et d'arts traditionnels

CIOFF® is een internationale niet-gouvernementele organisatie met formele consultatieve betrekkingen met de UNESCO.  Zij ijvert voor het behoud van de traditionele kunsten der volkeren en voor de presentatie ervan op wereldschaal in een geest van internationale verstandhouding ter bevordering van vrede en vriendschap.

Zij is werkzaam door nationale secties in meer dan 70 landen, verdeeld over alle continenten.

Zij werkt door middel van meer dan 130 erkende internationale folklorefestivals, door uitwisseling van groepen, door congressen, seminaries, tentoonstellingen en kunstambachts-markten en ook door uitwisseling van informatie.

CIOFF®.BE is de Belgische nationale CIOFF®-sectie.  CIOFF®-Vlaanderen vzw is de Vlaamse regionale afdeling van CIOFF®.BE.

DOELSTELLINGEN VAN CIOFF®
globeSedert 1970, ijvert CIOFF® voor het behoud en de verspreiding van de traditionele - en volkscultuur. Door acties wil CIOFF® vooral volgende doelstellingen bereiken:

•  het promoten van het immaterieel patrimonium via expressievormen zoals dans, muziek, spelen, gebruiken, rituelen en andere kunsten

•  meewerken aan doelstellingen en projecten van de UNESCO

•  ondersteunen van de activiteiten van leden en samenwerken met andere organisaties actief in het domein van het cultureel patrimonium

•  ijveren, door het realiseren van deze objectieven voor een cultuur van vrede en geweldloosheid